نحوه تشکیل و اداره شرکت مختلط غیرسهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

به موجب ماده 141 شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر سریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌‌شود.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 1 بهمن 1398

به موجب ماده 141 شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر سریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌‌شود.

تشکیل اینگونه شرکت‌ها، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دور از شان خودشان می‌دانستند، اکثرا در تجارت‌های دریایی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می‌پرداختند، ولی در دو چیز دخالت نمی‌نمودند.

اول بخاطر اینکه نامش در شرکت برده می‌شد و دوم اینکه بیش از میزانی که سرمایه‌گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی‌دادند.

بالعکس تاجر، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.

تشکیل این قبیل شرکت‌ها  با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت قید می‌شود.

 

شرط تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی

شرط تشکیل شرکت تادیه تمام سرمایه نیست زیرا از نفاد بعضی از مواد برمی‌آید که شرکا با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تادیه و بقیه را تعهد نمایند  (ماده 141 و 152). ولی شرکا ضامن باید تمام سرمایه خود ر ا بپردازند.

در مورد سرمایه غیرنقدی که یکی از شرکا با مسئولیت محدود معرفی می‌‌نمایند، بین علما حقوق تجارت بحث خاصی موجود است. به این طریق که هرگاه ثابت شود که سهم‌الشرکه غیرنقدی که از ناحیه یکی از شرکا با مسئولیت محدود، معرفی شده، قیمت آن را بیش از میزان واقعی نموده‌اند.

مسئولیت شریک مزبور در پرداخت دیون شرکت تا میزان مابه‌التفاوت آن خواهد بود. به‌طور مثال هرگاه شریکی به جای سهم‌الشرکه خود مقداری پارچه آورد که قیمت آن سیصد هزار ریال بود ولی شرکا آن را پانصد هزار ریال تقویم و به همین میزان برای او سهم‌الشرکه معین نمودند. هرگاه چنین امری ثابت شود و شرکت بدهی داشته باشد، شریک با مسئولیت محدود تا میزان دویست هزار ریال دیگر علاوه بر سهم‌الشرکه که پرداخته مسئول است، زیرا ممکن است شریک ضامن نتواند مابه‌التفاوت قیمت سهم‌الشرکه مزبور را بپردازد، و اشخاص علاوه بر اعتبار شریک ضامن به اطمینان سرمایه شرکت معامله نموده‌اند.

از این جهت شریک با مسئولیت محدود از مسئولیت پرداخت بری نیست، این امر در شرکت‌های با مسئولیت محدود صراحتا ضمن مواد 98 و 99 تصریح شده است.

 

نام شرکت مختلط غیر سهامی

در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لاقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.

قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن شرکت تضامنی است. قید نام یک یا چند نفر از شرکا ضامن جهت معرفی آنها و اعتبار شرکت می‌باشد. ولی هیچ یک از شرکا با مسئولیت محدود نباید جز نام شرکت قید شود، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب خواهد شد این عبارت حکم صریح ماده 143 قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیراهر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

 

اداره شرکت مختلط غیر سهامی

مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت میدیریت را خواهند داشت. زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.

قانون مقرر داشته شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست، یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکا ضامن بالاتفاق و به میل خود، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. همچنین ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به‌موجب اساسنامه به مدیر شرکت داده شده باشد.
حدود مسئولیت شرکا ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنی مقرر است.

با تشکر از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله فوق کردید. با سپاس از شما، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403