اساسنامه،سرمایه و ارکان شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

شرکتی که بین اشخاص حقیقی و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک آن‌ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می‌گردد، شرکت تعاونی می‌باشد.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 3 بهمن 1398

شرکت تعاونی چیست

شرکتی که بین اشخاص حقیقی و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک آن‌ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می‌گردد، شرکت تعاونی می‌باشد.

 

اساسنامه شرکت تعاونی

شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه انواع شرکت‌های تعاونی، به صورت "نمونه اساسنامه" به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می‌گیرد. برای تشکیل هر شرکت تعاونی باید قبلاَ از طرف وزارت خانه مزبور "موافقت‌نامه تشکیل" صادر گردد. شرکت تعاونی باید به ثبت داده شود. برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون "مجوز ثبت"صادر شود.

اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه، عملیات، مدت، مرکز اصلی، نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به اعضا، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و ... باشد.

اعضا در صورتیکه واجد شرایط مقرر باشند می‌توانند به‌عنوان عضو، فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت.

شرکت تعاونی، مانند شرکت تجارتی، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن، مجزا و مستقل از دارایی اعضا می‌باشد. مسئولیت اعضای شرکت تعاونی در برابر بدهی‌های شرکت را ماده 23 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد "مسوولیت مالی اعضا در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می‌باشد. مگر آنکه در قرارداد، ترتیب دیگری شرط شده باشد."

 

سرمایه شرکت تعاونی

باید عنوان کرد سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می‌شود. نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می‌کند.

از لحاظ سرمایه شرکت‌های تعاونی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد :

1-  شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن را به وسیله اعضا تامین می‌شود.

2-  شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه (حداقل 51 درصد) به وسیله اعضا تامین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می‌شود.

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت‌های تعاونی عام یکصد میلیون ریال می‌باشد و حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت‌های تعاونی عام ده میلیون ریال است. لازم به‌ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند. شرکت تعاونی با بیش از 500 عضو "تعاونی بزرگ" محسوب می‌شود.

 

ارکان شرکت تعاونی و نحوه اداره آن :

 

تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد.

مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس

الف- مجمع عمومی :

مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان آن‌ها تشکیل می‌شود به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می‌گردد. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش‌های مالی و تصویب بودجه سالیانه و تعیین سیاست‌ها و خط مشی شرکت از وظایف مجمع عادی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت از اختیارات مجمع فوق‌العاده محسوب می‌شوند.

ب- هیات مدیره :

هیات مدیره که حداقل 3 و حداکثر 7 نفر عضو دارد از میان اعضای شرکت (شرکا) انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده دارند.
اجرای مفاد اساسنامه، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، تهیه صورت‌ها و گزارش‌های مالی برای ارائه به مجمع عمومی، دعوت از مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت‌های تعاونی و عزل و نصب و قبول استعفای مدیر عامل از جمله وظایف هیات مدیره می‌باشند.

ج- بازرس یا بازرسان :

بازرس که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود مسئول نظارت بر عملکرد هیات مدیره و اجرای تصمیمات مجمع و اساسنامه است. بازرس همچنین باید از روند صحیح تهیه گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت اطمینان حاصل نماید و گزارش خود را تهیه و به مجمع عمومی سالیانه ارائه نماید.
رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از نحوه مدیریت و عملکرد هیات مدیره نیز بر عهده بازرس است و نتیجه را باید به مجمع ارائه دهد.

 

مقررات عمومی شرکت‌های تعاونی :

بنده ماده 3 قانون شرکت‌های تعاونی مقرر می‌دارد :

1-  حداقل ثلث سرمایه شرکت تعاونی باید نقدا پرداخت شود.

2-  هیات موسس باید حداقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید.

3-  سهام شرکت تعاونی با و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقدا پرداخت شود.

4-  در مجمع عمومی شرکت تعاونی هر شریک فقط یک رای دارد.

5-  اداره شرکت تعاونی برعهده هیات مدیره‌ای است که طبق قانون تجارت و قانون شرکت‌های تعاونی و اسانامه شرکت انتخاب می‌گردد.

 

با سپاس از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله کردید. با سپاس از شما، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403