تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

در ابتدای مبحث تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، برای شما عزیزان این دو مدل شرکت را شرح خواهیم داد و در ادامه مراحل تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را شرح خواهیم داد.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 2 بهمن 1398


در ابتدای مبحث تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، برای شما عزیزان این دو مدل شرکت را شرح خواهیم داد و در ادامه مراحل تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را شرح خواهیم داد.

 

شرکت تضامنی چیست

شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت‌های تجاری می‌باشد که همانند انواع شرکت‌ها صرفل نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می‌شود، در این مورد شخصیت و اعتبار و وطایف شرکا در شرکت تضامنی بسیار کلیدی و حائز اهمیت می‌باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بر طبق ماده 116 قانون تجارت، شرکت‌های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.

 

شرکت سهامی چیست

اصولا شرکت‌هایی که در آن‌ها نقش شرکا کم رنگ است، شرکت‌های سهامی نام دارند. این خصوصیت بیشتر در شرکت‌های سهامی عام قابل توجه می‌باشد.

در شرکت‌های سهامی، حقوق شرکا یا سهام‌داران در غالب سهام ظهور پیدا می‌کند. سهام شرکا قابل نقل و انتقال می‌باشد و مسئولیت سهام‌داران بنا به آورده آن‌ها مشخص می‌شود.

نکته‌ای مهم در تعریف فوق لازم به ذکر است که ابتدا در قانون تجارت، مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی در سال 1311 پیش‌بینی شده بود. این امر در سال 1347 به موجب لایحه اصلاح قانون تجارت (لایحه قانونی 1347)، مقررات جدید و ویژه‌ای در 300ماده به این شرکت‌ها اختصاص یافت و شرکت‌های سهامی را به دو دسته شرکت سهامی عام و همچنین شرکت سهامی خاص تقسیم‌بندی کرد.

 

در ادامه مبحث تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، به تعریف تبدیل شرکت می‌پردازیم.

 

تبدیل شرکت به چه معنا می‌باشد ؟

در یک تعریف کلی باید عنوان کرد تبدیل شرکت به معنای تغییر شکل آن است. تغییر شکل شرکت موجب نمی‌شود که شخصیت حقوقی آن دگرگون شود و دوباره ایجاد شود.

قبل از تبدیل یک شرکت کسانی که با شرکت معامله می‌کنند، مطابق قبل از تبدیل شرکت، طلبکار شرکت هستند. شخصیت حقوقی شرکت نیز حفظ شده اما نهاد اداره کننده و کنترل کننده شرکت باید با وضعیت حقوقی جدید آن تطبیق یابد. ( ماده 107 لایحه قانونی 1347 ) به‌عنوان مثال عده‌ اعضای هیات مدیره شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص نباید از 3 نفر کمتر باشد ( ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

 

شرایط تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

شرکت تضامنی را می‌توان کامل‌ترین نوع شرکت اشخاص ذکر کرد. بر طبق ماده 116 قانون تجارت، شرکت‌های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است.

هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف تعریف فوق ترتیب داده شود در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود و از اعتبار قانونی خارج خواهد بود.

مسئولیت شرکا بر خلاف شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، در شرکت تضامنی محدود به سرمایه یا آورده آن‌ها محدود نخواهد بود بلکه مسئولیت شرکا نامحدود و به کلیه بدهی‌ها و تعهدات شرکت تسری دارد. لذا اعتبار شرکت تضامنی به سرمایه شرکت متکی نیست بلکه وابسته به شخصیت و اعتبار شرکا است.

برطبق ماده 135 قانون تجارت هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد. در این‌صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت‌های سهامی حتمی است.

باید عنوان کرد این ماده به‌صورت فعلی ناقص است، زیرا در بدو امر چنین تصور می‌گردد که اگر شرکا مقررات مربوط به شرکت سهامی را رعایت کنند، دیگر مقررات شرکت‌های سهامی تضامنی در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود.

اما باید در نظر داشت که در صورت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی دو دوره عمل کاملا متفاوت به‌وجود می‌آید؛ یکی عملیات شرکت در زمانیکه به‌صورت تضامنی در حال فعالیت بوده و دیگری عملیات شرکت از تاریخ تبدیل آن به شرکت سهامی.

در رابطه با مورد اول وجود تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، تعهدات شرکا از بین نمی‌رود و بابت تعهدات مزبور ضمانت شخصی شرکا کماکان برقرار خواهد بود و شرکا به استناد اینکه شرکت تضامنی تبدیل به شرکت سهامی شده است، نمی‌توانند از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند و حتی اگر دارایی شرکت در زمان تبدیل به شرکت سهامی کافی برای تامین تعهدات نباشد، ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت از تاریخ قبل از تبدیل به شرکت سهامی شود.

اما به‌طور کلی در جهت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، اقداماتی باید انجام شود که به شرح ذیل می‌باشند :

1-  رضایت تمامی شرکا مبنی بر تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

2-  از بین بردن اصل تضامن از طریق پرداخت بدهی‌های شرکت و تسویه حساب با بستانکاران

3-  تحقق مقررات مربوط به تشکیل شرکت سهامی ( تهیع و تنظیم اساسنامه، تامین سرمایه، اظهارنامه و انجامئتشریفات ثبت و ... )

در صورتیکه مقررات شرکت‌های سهامی رعایت گردد و مراتب ثبت و آگهی گردد، دیگر شرکا شخصا تعهدی جز آنچه که در شرکت گذاشته‌اند، نخواهند داشت و طلبکاران نمی‌توانند به شرکا بابت تعهدات شرکت که بعد از تبدیل آن به شرکت سهامی صورت گرفته مراجعه نمایند.

 

شرایط تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

در تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، علاوه بر تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، تشریفات مربوط تشکیل شرکت جدید التأسیس باید رعایت گردد. به عنوان مثال اگر قرار باشد شرکت تضامنی به سهامی عام تبدیل گردد باید شرکا تضامنی نسبت به واریز 35درصد از نسبت درصد تعهد شده سهام به حسابی به‌نام شرکت در شرف تاسیس اقدام نماید و پس از آماده نمودن طرح اساسنامه و طرح پذیره نویسی و سایر مدارک برای اخذ مجوز اقدام کنند و پس از اخذ مجوز مبنی بر اجازه پذیره‌نویسی در بانکی که تعهد به سرمایه سهام در آن گردیده است را در معرض دید علاقه مندان به پذیره‌نویسی بگذارند. پس از تعهد میزان سهام مورد نظر و قبول پذیره‌نویسی مجمع عمومی موسس تشکیل می گردد و با تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس، شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می‌گردد.

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی خاص

1-  صورتجلسه امضا شده مجمع عمومی فوق‌العاده

2-  مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضا

3-  اظهارنامه ثبت شرکت سهامی در دو نسخه

4-  اساسنامه در دو جلد

مدارک شناسایی بازرسان در صورتیکه از سهام‌داران و یا شرکا نباشند.

صورتجلسه هیات مدیره دال بر انتخاب اعضای هیات مدیره، معرفی سمت‌های آن‌ها و مشخص کردن صاحبان حق امضا

 

با تشکر از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله شرایط تبدیل شرکت تضامنی به سهامی کردید. امیدواریم که مطالب فوق مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. با سپاس از شما، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403