تشابهات شرکت تضامنی و شرکت نسبی

تشابهات شرکت تضامنی و شرکت نسبی

شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت‌های تجاری می‌باشد که همانند انواع شرکت‌ها صرفل نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می‌شود، در این مورد شخصیت و اعتبار و وطایف شرکا در شرکت تضامنی بسیار کلیدی و حائز اهمیت می‌باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 2 بهمن 1398

 شرکت تضامنی چیست

شرکت تضامنی یکی از انواع هفت گانه شرکت‌های تجاری می‌باشد که همانند انواع شرکت‌ها صرفل نظر از نوع فعالیت تجاری محسوب می‌شود، در این مورد شخصیت و اعتبار و وطایف شرکا در شرکت تضامنی بسیار کلیدی و حائز اهمیت می‌باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بر طبق ماده 116 قانون تجارت، شرکت‌های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.

 

شرکت نسبی چیست

نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. طبق ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه‌شان می‌باشد.

 

شباهت شرکت تضامنی و شرکت نسبی

با مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به شرکت نسبی، متوجه می‌‌شوید به جز چند نکته مختصر، مقررات و موادی که بر شرکت تضامنی حاکم است در شرکت نسبی هم صدق می‌کند.

در واقع، از تلفیق مواد 185 و 189 قانون تجارت می‌توان به این نکته پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای نقاط مشترک فراوانی می‌باشد که در ادامه به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

شباهت شرکت تضامنی و شرکت نسبی

1-  شرکت نسبی زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. مسئله‌ای که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می‌کند. ( ماده 185 ناظر به ماده 118 قانون تجارت )

2-  در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود، مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته. ( ماده 185 ناظر به ماده 119 قانون تجارت )

3-  در شرکت نسبی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا خارج، به سمت مدیریت معین کنند که حدود مسئولیت آن‌ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است. ( ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 قانون تجارت )

4-  در شرکت نسبی نیز اگر سهم‌الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا ( ماده 185 ناظر به ماده 122 قانون تجارت )

5-  شرکای شرکت نسبی نیز نمی‌توانند سهم‌الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند، مگر با رضایت تمام شرکا ( ماده 185 ناظر به ماده 123 قانون تجارت )

6-   موارد انحلال شرکت نسبی، تبدیل شرکت، تغییر شریک ( بر اثر خروج، فوت یا محجوریت یکی از شرکا )

 

در ادامه مبحث شباهت شرکت تضامنی و شرکت نسبی، باید این مسئله را عنوان کرد که نقاط مشترک این دو شرکت در موارد مندرج در مواد 185 و 189 خلاصه نمی‌شود. در واقع اولاً، مانند شرکت تضامنی مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. بنابراین، طلبکاران شرکت نمی‌توانند برای مطالبه طلب خود از شخص حقوقی، به شرکا مراجعه کنند.
ثانیاً، شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی، فقط برای امور تجارتی تشکیل می‌شود و بنابراین، اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است.
ثالثاً هر فرد جدیدی وارد شرکت نسبی شود، مسئولیتش نسبت به قروضی که قبل از ورود او برای شرکت ایجاد شده است هم برقرار خواهد شد. ماده 188 قانون تجارت که این قاعده را بیان می‌کند، به شریک شرکت نسبی عنوان «ضامن» داده است. به نظر می‌رسد که استعمال لفظ «ضامن» برای شرکای نسبی صحیح نیست؛ چه در قانون تجارت هر جا که صحبت از شریک ضامن است، منظور شریکی است که به صورت تضامنی مسئول است؛ یعنی مسئولیتش نامحدود و برای تمام دیون شرکت است، در حالی که شریک نسبی چنین مسئولیتی ندارد.

به هر حال، قسمت اخیر ماده 188، مانند آنچه در مورد شرکت تضامنی گفته شد، مقرر می‌کند که شرکا نمی‌توانند خلاف مفاد آن را در قرارداد خود بگنجانند و اگر چنین کنند، توافق به عمل آمده فقط نسبت به خود آنها مؤثر است، نه نسبت به اشخاص ثالث.

 

با سپاس از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله شباهت شرکت تضامنی و شرکت نسبی کردید. امیدواریم که مطالب فوق مورده استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. با سپاس از اعتماد و توجه شما، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403