ثبت شرکت تعاونی چه قوانین و مقرراتی دارد؟

ثبت شرکت تعاونی چه قوانین و مقرراتی دارد؟

در قانون تجارت کشور هفت مدل کاری برای شرکت های تجاری وجود دارد، یکی از این هفت مدل شرکت تعاونی است. این نوع شرکت به وسیله افرادی تشکیل می‌شود که قصد انجام فعالیت های اجتماعی خاصی را دارند. برای تعریف شرکت تعاونی در قانون اینگونه آمده است که این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی مشترک و بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای خود به طریق همکاری و همیاری متقابل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود.

ثبت شرکت تعاونی چه قوانین و مقرراتی دارد؟

در قانون تجارت کشور هفت مدل کاری برای شرکت های تجاری وجود دارد، یکی از این هفت مدل شرکت تعاونی است. این نوع شرکت به وسیله افرادی تشکیل می‌شود که قصد انجام فعالیت های اجتماعی خاصی را دارند. برای تعریف شرکت تعاونی در قانون اینگونه آمده است که این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی مشترک و بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای خود به طریق همکاری و همیاری متقابل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود.

در ادامه این مقاله سعی داریم بیشتر با مفهوم این نوع شرکت ها و نحوه ثبت آن آشنا شویم، پس در ادامه با ما همراه باشید برای آشنایی کامل با ثبت شرکت تعاونی در ایران بر اساس قانون تجارت کشور

شرکت تعاونی چیست؟

همانطور که بیان شد شرکت تعاونی به منظور رفع نیازمندی مشترک و بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضای خود از طریق همکاری متقابل افراد صورت می‌گیرد. این نوع همکاری معمولا به صورت مساعی بوده و با رعایت قانون تجارت و قانون بخش تعاونی صورت می‌گیرد. در شرکت های تعاونی حداقل شرکاء برای ثبت شرکت 7 نفر است و قانون برای سرمایه اولیه و کلی آنها مبلغ مشخصی تعیین نکرده است.

برای مشخص کردن اعضاء هیئت مدیره و مدیران در قانون بیش از 1 نفر مشخص شده است. و بر اساس همین قانون میزان مسئولیت شرکاء اگر شرکت به صورت سهامی باشد به مقدار سهامی است که سهامدار و در غیر سهامی ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.

شرایط ثبت شرکت تعاونی

برای تاسیس شرکت تعاونی ابتدا به ساکن باید افرادی که قصد ثبت شرکت دارند مشخص شوند، این افراد باید شرایط لازم برای عضویت را داشته باشند. همانگونه که قبل تر بیان شده مجمع موسسین شرکت تعاونی باید هفت نفر باشد. که در بین این هفت نفر باید سه نفر به عنوان هیئت موسس شرکت معرفی شوند.

موسسین شرکت تعاونی بر اساس آنچه در قانون تجارت مشخص شده باید اساسنامه ای را مدون کنند که مطابقت با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون باشد و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی ، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبانه اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت ، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه ، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانک ، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید.

پس از تنظیم این اساسنامه بر اساس آنچه در ماده 31 و 32 قانون تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توسط مجمع موسسین شرکت تعاونی و تقدیم آن به صورت کتبی برای تاسیس شرکت، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد .

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

1-    چهار نسخه از اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی شرکت،لازم به توضیح است که کلیه شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه بوده و این اساسنمه در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد.

2-    اخذ مجوز لازم برای اداره تعاونی از وزارت تعاون

3-    تنظیم سه نسخه از دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

4-    صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی در سه نسخه ، این صورتجلسه باید شامل مواردی همچون تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد.

5-    ارائه سه نسخه از  رسید پرداخت سرمایه شرکت به صندوق تعاون  بر اساس آنچه در اساسنامه شرکت بیان شده است.

6-     لیست کامل اعضاء به همراه مشخصات و نشانی اعضاء اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

7-    سه نسخه از لیست اسامی و امضاء حاضرین در اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی

8-    تنظیم صورتجلسه اولین هیات مدیره مبنی بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل و تعیین صاحبان امضای مجاز

9-    لیست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسان و مدیر عامل

10-                        صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

11-                        حداقل سرمایه تاسیس شرکت تعاونی عام 100 میلیون ریال و برای شرکت تعاونی خاص 10 میلیون ریال است.

مدارک مهم برای ارائه ثبت شرکت تعاونی

پس انجام مراحل بالا متقاضیان ارائه مدارکی دال بر طرح و تصویب  براساس ماده 51 قانون الزامی است.

·        تنظیم صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی به همراه اسامی و امضاء کلیه اعضای هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

·        اساسنامه مصوب مجمع عمومی به همراه درخواست کتبی طرح پیشنهادی و ارائه مجوز آن از وزارت تعاون از جمله موارد مهمی است که تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی باید رعایت شود.

در رابطه با مقررات مربوط به تامین سرمایه شرکت تعاونی باید گفت که اعضاء در مرحله تاسیس شرکت نباید کم تر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد، ضمناً باید هر تعاونی در زمان ثبت و تاسیس حداقل یک سوم سرمایه را به صورت نقدی و جنسی ارائه دهدولازم به ذکر است که بر اساس ماده 21 قانون بخش تعاونی کشور  اعضاء تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند.

پس از انجام موارد گفته شده متقاضیان بر اساس ماده 52 قانون تجارت کشور موظف اند که اقدام به ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور کنند

شرایط عضویت در تعاونی ها

بر اساس ماده 8 قانون تجارت کشور اعضاء در شرکت باید شرایط مندرج قانون بخش تعاون را دارا باشند، همچنین این دسته از افراد در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

در ماده 9 قانون تجارت کشور مواردی را برای عضویت در شرکت تعاونی بیان کرده است که به صورت خلاصه به شرح زیر است.

·        تابعیت جمهوری اسلامی ایران

·        نداشتن ممنوعیت قانون و یا ورشکستگی

·        عدم سابقه ارتشاء

·        اختلاس و کلاهبرداری

·        ارائه درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

·        عدم عضویت در تعاونی مشابه

نکته

لازم به ذکر است که خروج اعضا برای افراد اختیاری بوده ولی باید توجه داشت که بر اساس ماده 12 قانون در صورت خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد ، ملزم به جبران آن خواهد بود.

اخراج اعضاء از شرکت تعاونی

·        1- رعایت نکردن هریک از مفاد اساسنامه یا از دست دادن شرایط عضویت توسط عضو

·        2-  رعایت نکردن مقررات اساسنامه شرکت پس ازدریافت دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم، با تصویب مجمع عمومی عادی

·        3- انجام دادن رفتاری که باعث ایجاد زیان در شرکت شده و فرد خاطی نتواند ظرف مدت زمان یک سال آن را جبران یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم داشته باشد.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403