ثبت شرکت صادرات | مراحل گام به گام ثبت شرکت صادرات

ثبت شرکت صادرات | مراحل گام به گام ثبت شرکت صادرات

صادرات چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ صادرات در لغت به معنی ارسال کردن کالا و ارسال کالا از یک کشور به کشور دیگر می باشد. همچنین برای صادر کردن کالاها هر فردی که بخواهد عمل صادرات و واردات را انجام دهد باید دارای کارت بازرگانی باشد که برای دریافت آن شرایط و قوانین و مقرراتی وجود دارد. صادرات قطعی به معنی خروج کالا از طریق گمرک یک کشور و ارسال آن به یک کشور دیگر می باشد. که برای اینکار افراد باید دارای اسناد و مدارک لازم به منظور تایید محصولات و بهداشتی بودن آنها باشد در اختیار داشته باشد.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 17 مهر 1399

صادرات چيست؟

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا خدمات از یک کشور به کشور دیگر است، به گونه ای که این انتقال از مسیر رسمی و گمرکی بین کشورها صورت گرفته باشد. در این حالت فروشنده کالا یا خدمات به عنوان "صادرکننده" و خریدار کالا یا خدمات نیز با عنوان "واردکننده" شناخته می شوند. به عبارت کلی در تجارت بین المللی، "صادرات" اشاره به فروش کالا و خدمات به بازارهای خارج از قلمرو گمرکی کشور تولید کننده، اطلاق می گردد . صادرات نقطه آغاز برقراری ارتباط اقتصادی با سایر کشورهاست و یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد. در آمد حاصل از این فروش تولیدات و یا خدمات به کشورهای دیگر ،در آمد ارزی کشور نامیده می شود که تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشوره دارد.


پیشنهاد مطالعه:
نحوه ثبت شرکت بازرگانی چگونه است؟


ثبت شرکت صادرات 

شرکت صادرات مثل سایر شرکت ها نیاز به ثبت دارد. ثبت شرکت صادرات در  قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود انجام پذیر است. برای ثبت شرکت صادرات لازم است در اساسنامه و همین طور موضوع فعالیت شرکت عنوان "صادرات " درج گردد. و باید توجه داشت که اخذ کارت بازرگانی برای شرکت صادرات ضروری است در حقیقت کارت بازرگانی جوازی است که به واسطه ان افراد حقیقی و حقوقی می تواند به امر تجارت بپردازد ، کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت ۱ سال اعتبار دارد و تمدید مجدد آن با ارائه مدارک لازم برای همان مدت صورت می‌گیرد.

از کاربردهای کارت بازرگانی، واردات کالا از مناطق آزاد، ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، سهولت در ثبت نام‌ها و علائم تجاری غیرفارسی است .

شما می توانید به راحتی با یک تماس با مشاورین موسسه حقوقی ثبتی ملل برای دریافت کارت بازرگانی ارتباط بر قرار کنید 


به موجب ماده 2 قانون مقررات صادرات ، کالاهای صادراتی به سه گروه تقسیم می شوند


1)کالا ی مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیلز به کسب مجوز ندارد.

2)کالا مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکا نپذ یز است .

3)کالایی ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع می باشد .


مدارک لازم جهت ثبت شرکت صادرات 


1) کپی برابر اصل مدارک هویتی اعضای هیات مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.

2) کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)

3) تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)

4) تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت صادرات امضا

شده باشد.(2 نسخه)

5) صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.

6) شرکتنامه شرکت صادرات و تکمیل آن( 2 نسخه)

7) اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(2 نسخه)

8) ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره

9) ارائه معرفی نامه نمایندگان،


در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند

_اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

_تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.

_محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها

_ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد،ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد.


مدارک صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از

• تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق

• فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) . تکمیل فرم فارسی-لاتین

• اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.(2 برگ)

• فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و  روئت اصل آن (2 سری)

• داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها

• فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت( 2 برگ)

• فتوکپی شرکت نامه(در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)

• فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت(2 برگ)

• اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)

• عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)

• دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آن

• فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار(رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه،روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.

• تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)

• اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل


برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت شرکت های صادراتی با مشاوره تلفنی رایگان موسسه حقوقی ملل در ارتباط باشید .

شماره تماس: 45403-021

نگارنده: لیلا باقری زاده


لینک های کوتاه مطلب:

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403