ثبت شرکت صرافی برای متقاضیان آن چگونه انجام می‌شود؟

ثبت شرکت صرافی برای متقاضیان آن چگونه انجام می‌شود؟

یکی از انواع تجارتی‌ هایی که بسیاری دوست دارند نسبت به آن اقداماتی انجام دهد و در آن حوزه فعالیت داشته باشند، صرافی است. شرکت صرافی برای تاسیس روند و شرایطی دارد که باید همواره رعایت کرد. اخذ جواز صرافی دارای نکاتی است که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم. ولی در ابتدا بهتر است که نگاهی به خود صرافی و دلیل وجودی آن داشته باشیم. در ادامه با ما همراه باشید.

ثبت شرکت صرافی برای متقاضیان آن چگونه انجام می‌شود؟

یکی از انواع تجارتی‌ هایی که بسیاری دوست دارند نسبت به آن اقداماتی انجام دهد و در آن حوزه فعالیت داشته باشند، صرافی است. شرکت صرافی برای تاسیس روند و شرایطی دارد که باید همواره رعایت کرد. اخذ جواز صرافی دارای نکاتی است که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم. ولی در ابتدا بهتر است که نگاهی به خود صرافی و دلیل وجودی آن داشته باشیم. در ادامه با ما همراه باشید.

صرافی به چه معناست ؟

درلغت صرافی را به عنوان یک مرکز برای داد سو ستد پول در نظر می‌گیرند، از نوع فعالیت از زمانی شروع شد که مردم  نیازمند تعیین صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی شدند و از آن زمان به بعد افرادی تحت عنوان صرافی ها مشغول به فعالیت و خدمات رسانی می باشند.

به همین منظور این نوع فعالیت در قالب صرافی ایجاد گردید. البته باید گفت که صرافی به طور مستقیم زیر نظر مستقیم بانک مرکزی اجازه تاسیس و فعالیت می یابندبر اساس آنچه در آیین نامه مربوط به صرافی ها معین شده است ،صرافی ها نسبت به توان و ظرفیت خود اقدام به معاملات ارزی و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی می نمایند.

 

انواع صرافی

صرافی ها برای انجام امور کاری خود به دو نوع متفاوت تقسیم می‌شوند

مدل اول صرافی

این نوع صرافی ها صرفاً مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد.حداقل سرمایه برای تاسیس این نوع صرافی پنجاه میلیارد ریال است. و کلیه آن الزاماً باید به بانک مرکزی کشور به صورت نقدی تسلیم گردد.

مدل دوم صرافی

مدل دومی که برای صرافی ها در نظر گرفته شده است، صرافی هایی هستند که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی را دارند. حداقل سرمایه برای این نوع از صرافی ها دویست میلیارد ریال است و کلیه آن باید نقداً به بانک مرکزی ارائه شود

 

شرایط لازم جهت تاسیس و ثبت صرافی

بر اساس آنچه که در دستورالعمل اجرایی تاسیس صرافی ها آمده است، تاسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، مصوبات شورای پول و اعتبار ، بخشنامه های بانک مرکزی و مفاد این دستورالعمل، صرفاَ با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. هر صرافی باید هفت مورد را مد نظر داشته باشد که این موارد به شرح زیر است.

·        تابعیت ایران و ساکن بودن در ایران

·        پیروی از یکی از ادیان رسمی کشور

·        داشتن صلاحیت فردی

·        متقاضیان نباید سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور داشته باشند.

·        متقاضیان نباید هیچگونه بدهی غیر جاری غیرجاری به موسسات اعتباری داشته باشند.

·        اعضاء نباید سمتی در صرافی دیگر داشته باشند اعم از سمت مدیر عامل ، عضویت در هیئت مدیره

·        بدهی های متقاضیان باید بر اساس ماده 186 قانون مالیات مستقیم تعیین و تکلیف شده باشد.

 مدارک لازم برای ارائه به بانک مرکزی برای ثبت صرافی

·        تکمیل پرسشنامه بانک مرکزی

·        گواهی مسدودی حساب از موسسات اعتباری بر اساس مبلغ سرمایه پیشنهادی

·        تکمیل اساسنامه صرافی و ارائه

·        صورت جلسه هیئت موسس صرافی

·        نام و مشخصات ، میزان تحصیلات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی ، به ضمیمه مدارک مثبته

·        نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت ، سمت های قبلی و سمت پیشنهادی مدیر یا مدیران پیشنهادی صرافی ، به ضمیمه مدارک مثبته

·        گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین ، مدیر و یا مدیران پیشنهادی

·        موسسین و مدیران باید بر اساس مفاد قانونی تعهدنامه ای مبنی بر بر نداشتن سمت به عنوان مدیر عامل ، عضو هیئت مدیره ، موسس ، سهامدار یا شریک در صرافی دیگر را ارائه دهند همچنین این افراد باید قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص مدیر یا مدیران پیشنهادی و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع ر متعهد شوند.

·        معرفی نامه از مراجعی که تاسیس و فعالیت صرافی، منوط به اخذ مجوز از آن ها می باشد

·        سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

مورادی که تمامی اعضاء اصلی صرافی باید داشته باشند

·        تابعیت ایران و ساکن بودن در ایران

·        پیروی از یکی از ادیان رسمی کشور

·        مدیرعامل صرافی باید در شهر محل فعالیت سکونت داشته باشد.

·        حداقل سن برای اعضاء هیئت مدیره 25 و برای مدیرعامل صرافی 30 سال است.

·        صلاحیت فردی

·        مدیران و اعضای هیئت مدیره نبایدسابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور داشته باشند

·        این دسته از افراد نباید بدهی غیرجاری به موسسات اعتباری داشته باشند.

·        اعضاء نباید سمتی در صرافی دیگر داشته باشند اعم از سمت مدیر عامل ، عضویت در هیئت مدیره

·        مدیرعامل صرافی باید حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز را داشته باشد.

·        اعضاء هیئت مدیره و مدیراعامل صرافی های تضامنی باید گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی را داشته باشند و اخذ کنند.

مدارکی که اعضاء اصلی شرکت باید به بانک مرکزی ارائه دهند

·        تکمیل پرسشنامه بانک مرکزی

·        تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی

·        ارائه نام و مشخصات فردی به همراه میزان تحصیلات و سابقه فعالیت افراد موسس شرکت شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی ، به همراه ضمیمه اطلاعات آن

·        گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

·        کلیه اعضای اصلی صرافی باید نسبت به نداشتن سمتی در شرکت یا صرافی های دیگر با عناوینی همچون عضو هیئت مدیره، مدیرعامل، موسسین، سهامدار و یا شریک تعهد دهند.

·        نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی

·        صرافی مذکور باید تعهدنامه دهد مبنی بر موافقت با اقدام بانک مرکزی در مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی، لذا اگر این مفاد رعایت نشود دستورالعمل مذکور از جمله عدم تمدید ضمانت نامه بانکی توسط صرافی صورت می‌گیرد

·        اعضاء هیئت مدیره و مدیراعامل صرافی های تضامنی باید گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی از موسسات مورد تایید بانک مرکزی را داشته باشند و اخذ کنند.

·        سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403