برای ثبت شرکت نسبی باید چه روندی را طی کرد؟

برای ثبت شرکت نسبی باید چه روندی را طی کرد؟

برای ثبت شرکت تجاری در ایران روش ها و انواع متفاوتی وجود دارد که متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط خود روند و نوع متفاوتی از شرکت را به ثبت برسانند. یکی از این مدل‌های ثبت شرکت تجاری در ایران شرکت نسبی است.

برای ثبت شرکت نسبی باید چه روندی را طی کرد؟

برای ثبت شرکت تجاری در ایران روش ها و انواع متفاوتی وجود دارد که متقاضیان می‌توانند با توجه به شرایط خود روند و نوع متفاوتی از شرکت را به ثبت برسانند. یکی از این مدل‌های ثبت شرکت تجاری در ایران شرکت نسبی است.

برای ثبت شرکت نسبی به مانند دیگر شرکت های تجاری راه و روش مشخصی وجود دارد. برای توضیح این موضوع که شرکت نسبی به چه نوع شرکت های دیگری شباهت دارد، باید گفت که شرکت نسبی از جمله شرکت هایی است که شباهت های زیادی با شرکت تضامنی دارد. ولی نباید فراموش کرد این دو نوع شرکت در اصل تفاوت های مهمی هم دارند. در ادامه این مقاله بیشتر با شرکت نسبی و شرایط ثبت آن آشنا خواهیم شد.

شرکت نسبی

بر اساس ماده 183 قانون تجارت کشور، شرکت نسبی برای انجام امور تجاری تحت نامی مشخص و اختصاصی بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود. و هریک از شرکاء نسبت به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مسئول هستند.

در واقع برای تعریف بهتر شرکت نسبی باید گفت که این نوع شرکت نزدیکترین نوع شرکت تجاری به شرکت های مدنی است، از آن جهت این موضوع مطرح می‌شود که تنها وجه امتیاز این دو شرکت ، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است. لازم به ذکر است که شرکت نسبی را می‌توان به زمانی تشکیل شده فرض کرد که تمامی سرمایه نقدی آن پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تنظیم و تسلیم شده باشد.

تشکیل شرکت نسبی

از نظر فعالیت و شرک کاری شرکت نسبی شباهت زیادی با شرکت تضامنی دارد، البته یک تفاوت مهم در این دو شرکت وجود دارد که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضمن مسئول پرداخت قروض شرکت هستند، ولی بر اساس ماده 186 قانون تجارت کشور اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است.

در همین رابطه باید گفت در شرکت نسبی مسئولیت شرکاء به نسبت همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.به طور مثال اگر شرکتی را فرض بگیریم، شریکی 30 % سرمایه در شرکت آورده باشد، 30 % درصد کل بدهی شرکت را ضامن است ، و اگر شریک دیگر 90 در صد سرمایه آورده باشد، وی به مقدار 90 درصد  کل بدهی را ضامن است.

 

قوانین مهم در رابطه با شرکت و مدیران شرکت نسبی

·        بر اساس ماده 188 قانون تجارت کشور هرشخصی که به عنوان شریکت ضامن در شرکت نسبی وجود دارد نسبت سرمایه که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود داشته اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا نشده باشد قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد .

·        قوانین و مقررات مربوط به مدیران شرکت نسبی به مانند شرکت تضامنی است.

·        با توجه به مورد قبلی در شرکت نسبی  لااقل باید یک مدیر به عنوان شرکاء انتخاب گردداین مدیر می‌تواند از بین شرکاء یا خارج از شرکت باشد، همچنین وی مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .

 

انتخاب نام برای شرکت نسبی

طبق ماده 184 قانون تجارت کشور برای انتخاب نام برای شرکت نسبی باید مواردی را رعایت کرداین نکات به صورت خلاصه به شرح زیر است.

·        عبارت شرکت نسبی در نام شرکت باید قید گردد

·        حداقل باید نام یکی از شرکاء در اسم شرکت قید شود.

·        در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد. مورد یاد  شده الزامی است.

·        بعد از اسم شرکاء یا شریک باید عباراتی همچوت (شرکا) و یا (برادران) ذکر شود، و این موضوع یک مسئله ضروری است.

·        شرکت نسبی به مانند شرکت تضامنی باید در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود .

 

شرایط اصلی  لازم برای ثبت شرکت نسبی

1-وجود داشتن حداقل دو شریک در شرکت نسبی

2-در ابتدای تشکیل شرکت نسبی باید موسسین نسبت به پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی بر اساس ماده 122 قانون تجارت اقدام کنند. لذا این مورد باید با رضایت کلیه شرکا صورت پذیرد و پس از آن با ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدامات بعدی صورت پذیرد.

3-همانگونه که قبل‌تر بیان کردیم باید در نام شرکت نسبی عبارت «نسبی» قید گردد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

·        دو نسخه کامل از  شرکتنامه شرکت نسبی

·        دو نسخه کامل از  تقاضانامه شرکت نسبی

·        دو نسخه کامل از  اساسنامه شرکت نسبی

·        تنظیم و تکمیل تعیین نام به ترتیب اولویت های لازم

·        اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی‌ربط در مواردی که شرکت در حال ثبت نیاز به مجوز داشته باشد.

·        تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار.

·        ارائه اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره،مدیر عامل

·        دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

·        دو نسخه صورتجلسه ی هیئت مدیره

·        اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403