ثبت شرکت واردات | مراحل گام به گام ثبت شرکت واردات

ثبت شرکت واردات | مراحل گام به گام ثبت شرکت واردات

واردات به معنی وارد کردن کالاها به کشور مقصد می باشد. که در یک کشور دیگر (کشور مبدا) تولید و ساخته شده است. این موضوع به دلیل نبود امکان ساخت و یا هزینه بر بودن ساخت بسیاری از قطعات در داخل آن کشور می باشد و به منظور تامین نیاز شهروندان یک کشور اجرا می شود. شرایط بسیاری چون نبود تکنولوژی، یا شرایط آب و هوایی و اقلیمی هر منطقه می تواند در تهیه و تولید بعضی از محصولات تاثیر بسازیی بگذارد.صادرات و واردات در مقابل هم قرار دارند و کشورهای مختلف به منظور داشتن یک تعادل میان این دو راهکار سعی میکنند تا محصولات برتر خود را به کشورهای مختلف ارسال کنند. و کالاهای مورد نیاز شهروندان خود را با قیمت های بسیار پایین تر به داخل کشور وارد کنند.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 19 مهر 1399

واردات چيست؟

به کالاهایی که در کشور یا کشورهایی ساخته یا فراهم شده و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد گردد، واردات گفته می‌شود. معمولاً چون تهیهٔ پاره‌ای کالا برای برخی کشورها امکان‌پذیر نبوده یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌باشد، لذا آنان با استفاده از کالاهای وارداتی نیازمندی‌های خود را تأمین می‌کنند. شرایط جوی و وضع آب و هوا از جمله عوامل تعیین‌کننده ضرورت و میزان واردات است. مثلاً چون رشد و نمو گیاهان و میوه‌های گرمسیری یا استوائی برای کشورهای مناطق معتدله یا سردسیر امکان‌پذیر نیست، بنابراین با وارد کردن این‌گونه میوه‌ها، نیازمندی ساکنان این کشورها را تأمین می‌کنند. مسئله تخصص، کارگر و قابلیت زمین نیز از جمله عوامل مؤثر در میزان واردات است. غالب کشورها در برابر واردات، کالاهایی را که در داخل تهیه می‌کنند به کشورهای دیگر نیز صادر می‌نمایند، و سعی می‌کنند تا میان واردات و صادرات حداقل، تعادل مناسبی برقرار باشد و کوشش می‌کنند صادراتشان بر وارداتشان فزونی گیرد. به‌طور کلی اقتصاد سالم و معقول آن است که صادرات بر واردات فزونی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه:
برای ثبت شرکت باید چه مراحلی طی شود؟
مشاوره رایگان ثبت برند 

ثبت شرکت واردات 

برای ثبت شرکت واردات ابتدا می بایست یک شرکت در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانید وموضوع واردات، می بایست در اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت به طور واضح قید گردد.

واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی(اداره کل بازرگانی استان) می رسد.

 ( کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن به موجل ماده 3 قانون واردات مصوب 2/4/1372مجلس شورای اسلامی اجازه داده میشود به امر واردات بپردازد. اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت یکسال است ،کار تمدید سالانه این کارت برای سال های بعد با ارائه مدارک لازم صورت می پذیرد لذا یک سند دائمی محسوب می شود، برای صادرکنندگان مبتدی کارت بازرگانی موقت که اعتبار آن تا6 ماه می تواند باشد صادر میگردد)


برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت شرکت های واردات با مشاورین متخصص در زمینه ثبت شرکت ها در موسسه  حقوقی ثبتی ملل ارتباط برقرار کنید . شماره تماس: 45403-021


بنا بر ماده 2 از قوانین مقررات  واردات ، کالاهای وارداتی به 3 دسته تقسیم می شوند :

1) کالای مجاز :  صادر و وارد کردن این کالا با رعایت ضوابط بی نیاز از کسب مجوز است.

2) کالای مشروط : صادر و وارد کردن این کالا نیاز به کسب مجوز دارد.( مانند واردات دارو که برای وارد کردن آن نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان است)

3) کالای ممنوع : صادر و وارد کردن این کالا به موجب شرع و قوانین اسلام که چه خرید و چه فروش یا مصرف آن از لحاظ قانون ممنوع گردد.(مانند مشروبات الکلی)


در بازرگانی خارجی واردات دارای پنج دسته بندی اصلی می باشد:

1- واردات قطعی 2- واردات موقت 3- واردات کالا ی مرجعی 4- کا لای ترازیت داخلی 5- کالای ترازیت خارجی


مدارک لازم جهت ثبت شرکت واردات 

1) تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)

2) تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)

3) صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد

4) شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن( 2 نسخه)

5) اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(2 نسخه)

6) کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات باشد. مدیره

7) کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)

8) ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره

9) ارائه معرفی نامه نمایندگان،چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند


در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند:

_اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

_تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.

_محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها

_ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد،ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد.

مدارک مورد نیاز برای کارت بازرگانی به شرح ذیل می باشد:

• تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاق

• فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) . تکمیل فرم فارسی-لاتین

• اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.(2 برگ)

• فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و  روئت اصل آن (2 سری)

• داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها

• فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکت( 2 برگ)

• فتوکپی شرکت نامه(در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)

• فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکت(2 برگ)

• اصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)

• عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)

• دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آن

• فتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار(رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه،روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.

• تکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)

• اصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل


لینک های کوتاه مطلب:

لینک شبکه های اجتماعی:

1- ویرگول

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403