مراحل ثبت و اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

شرکتی که بین اشخاص حقیقی و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک آن‌ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می‌گردد، شرکت تعاونی می‌باشد.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 3 بهمن 1398

شرکت تعاونی چیست

شرکتی که بین اشخاص حقیقی و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک آن‌ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می‌گردد، شرکت تعاونی می‌باشد.

 

تعداد اعضا در تعاونی‌ها

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می‌گردد، ولی در هر حال تعداد اعضا از 7 نفر کمتر نخواهد بود.(ماده 6)
در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضا هیات مدیره انتخاب می‌گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره،اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می‌گردد.

 

مراحل ثبت تعاونی

·       اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید. جهت ثبت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی پس از طرح و تصویب آن، طی مراحل ذیل الزامی است.

·       تکمیل صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.

·       تکمیل اساسنامه مصوب مجمع عمومی-درخواست کتبی ثبت

·       طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون

·       رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه

·       مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی (موضوع بند 2 ماده 32) موافقت‌نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ماده 51)

·       مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51)

لازم به یادآوری است که به موجب مقررات وزارت تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضا تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند. (ماده 21)
پس از ثبت شرکت در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است،خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت، در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد. ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در "روزنامه رسمی" به اطلاع عموم می‌رسد. عندالاقتضاء می‌توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه‌های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد. پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت‌ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  ایران، اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود.

 

به‌موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند. با توجه به مفاد این قانون :
1- شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
2- دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح‌ها و پژوهش‌های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
3- تعاونی‌ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.
4- تعاونی‌ها ممکن است بصورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
5- تعاونی‌ها می‌توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.

مراحل اخذ پروانه تاسیس تعاونی

در خاتمه‌ی این مطلب، ذکر می‌شود که اتحادیه‌های تعاونی که با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد می‌باشد تشکیل می‌گردد (حداقل هفت شرکت تعاونی داوطلب، بعد از تشکل ارکان مقرر در هر اتحادیه (مجمع عمومی، هیات مدیره، هیات بازرسی) همانند مراحل ثبت شرکت‌های تعاونی به ثبت می‌رسد. (مستفاد از مواد 43 و 45)
پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی، مراحل اخذ پروانه تاسیس طبق دستورالعمل وزارت تعاون به شرح ذیل می‌باشد :

·       درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی

·       ارائه مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی

·       تعیین شماره مخصوص (کد) از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده

·       بالاخره صدور پروانه تاسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان.

 

با سپاس از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله کردید. با سپاس از شما، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403