چگونگی ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت اتباع خارجی

در شرایطی ممکن است افراد خارجی قصد ثت شرکت در ایران را داشته باشند، برای ثبت اینگونه شرکت‌ها رعایت مسائل و شروطی الزامی است که ممکن است همه متقاضیان از آن اطلاعی نداشته باشند در ادامه سعی بر آن داریم که این شروط را مورد بررسی قرار دهیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 13 بهمن 1398

چگونگی ثبت شرکت برای اتباع خارجی

در شرایطی ممکن است افراد خارجی قصد ثت شرکت در ایران را داشته باشند، برای ثبت اینگونه شرکت‌ها رعایت مسائل و شروطی الزامی است که ممکن است همه متقاضیان از آن اطلاعی نداشته باشند در ادامه سعی بر آن داریم که این شروط را مورد بررسی قرار دهیم. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود.

بر اساس ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها در کشور هر شرکتی که در ایران تشکیل، مرکزیت آن در ایران و مشغول فعالیت است، ایرانی به حساب می‌آید. به همین منظور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که قصد ثبت شرکت در ایران را داند باید یک شخص سهامدار ایرانی به عنوان شخصیت حقوقی شرکت در کنار خود داشته باشند.

طبق ماده قانون 4 آیین نامه اجرایی قانون تشوی و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، اتباع خارجی برای میزان مشارکت و درصد سهام در شرکت محدودیتی ندارند و سرمایه گذار خارجی می‌تواند تا 100 درصد سهام شرکت را مالک باشد.

در رابطه با همین موضوع ماده 34 آیین نامه مذکور مشخص کرده است که اگر چنانچه انجام سرمایه گذاری منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز خواهد بود.سرمایه گذاران مزبور تا 100 درصد می توانند شرکت خارجی ثبت کنند که از حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول برخوردار هستند.

در صورتی که افراد خارجی (حقوقی و حقیقی) اقدام به سرمایه گذاری در کشور ایران کند، مالک تمام یا قسمتی از سهام شرکت مذکور می‌شوند و به نام شرکت خود می‌توانند زمین اختیار کنند.

در صورتی که شخصیت حقوقی یک شرکت خارجی در ایران شناخته و مشغول فعالیت تجاری شود، حتما باید در کشور اصلی نیزز به عنوان یک شرکت قانونی شناخته شود. ضمنا تمامی این موارد باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شود. چنانچه موارد فوق رعایت نشود، شرکت مذکور از دید قانون ایران وجود خارجی نداشته و امکان ثبت شرکت در کشور را نیز ندارد.

                                                 

 مزایای ثبت شرکت اتباع خارجی

مهمترین مزایای ثبت شرکت اتباع خارجی این است که اشخاص خارجی و یا همان اتباع خارجی این امکان را خواهند داشت تا شرکت خود را به صورت کامل و به میزان ۱۰۰ درصدی در ایران ثبت کنند. همچنین از طریق ثبت شرکت اتباع خارجی امکان افزایش صادرات غیرنفتی وجود داشته می توان زمینه سازی های لازم را برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در کشور عزیزمان ایران فراهم نماییم. همچنین این امکان وجود دارد تا با شرکت های فنی مهندسی در کشورمان برای انجام کار در کشورهای ثالث وارد همکاری شده و آنها را به جنبه اقتصادی مناسبی برسانیم که در نتیجه باعث انتقال دانش و فناوری و ارتقای سطح کیفی در کشور عزیزمان ایران می گردد.


 

مدارک مورد نظر برای ثبت شرکت برای اتباع خارجی

براساس ماده 5 نظامنامه کشور برای ثبت شرکت اتباع خارجی مدارک و اسنادی نیاز است که به شرح زیر می‌باشد.

1- اظهارنامه ی ثبت شرکت توسط اتباع خارجی

2-  گواهی تایید شده اساسنامه شرکت در یک نسخه

3- گواهی تایید شده  از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، باید یک نسخهاز این گواهی در اختیار هر یک باشد.

4- داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.

 

اظهارنامه ثبت شرکت اتباع خارجی در ایران

بعد از ارائه اسناد و مدارک گفته شده به اداره ی ثبت شرکت‌ها، کارشناس ثبت شرکت، اظهارنامه شرکت مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که اظهارنامه فوق طبق قوانین  نظامنامه کشور و بر اساس موا 1 تا 5 این قانون باید به شکل زیر باشد.

1-نام کامل شرکت

2- تعیین نوع شرکت اعم از سهامی، ضمانتی، تضامنی و مختلط و...

3 –تعیین مرکز اصلی شرکت به همراه آدرس پستی دقیق آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضای ثبت

6- شرح آخرین بیلان شرکت، بر اساس اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مشخص کرده باشد.

7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار، شرکت تقاضا کننده، مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8-شرکت به چه نوعی در  صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران قصد فعالیت دارد.

9-مشخص کردن تمامی شعب آن در تمامی نقاط کشور

10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.

12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

مدارک مورد نیاز پس از ثبت

1-اظهارنامه ثبت به فارسی

2-گواهی اسناد ثبت خود شرکت در ایران

3-نسخه‌ای معتبر از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

 

ارائه تصدیق نامه بر اساس نظامنامه

بر اساس ماده 18 قانون نظامنامه بعد از  ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید گواهی مبنی بر ثبت شرکت یا شعبه آن به متقاضی ارائه دهد. گواهی ذکر شده نیز باید حاوی موارد زیر باشد.

1-نام کامل شرکت

2- تعیین نوع شرکت اعم از سهامی، ضمانتی، تضامنی و مختلط و...

3 –تعیین مرکز اصلی شرکت به همراه آدرس پستی دقیق آن

4-تابعیت شرکت

5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضای ثبت

6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7-شرکت به چه نوعی در  صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران قصد فعالیت دارد.8-تاریخ ثبت

9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

در صورتی که  تصدیق، راجع به ثبت شعبه باشد، علاوه بر اجرای موارد ذکر شده در تصدیق‌نامه نیز باید محل شعبه ذکر گردد.

این مطلب در تاریخ 13 بهمن 98 نوشته و در 28 مهرماه 1401 ویرایش گردید. 


موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403